Naar voorgrond

 

Wijzigt de weergavevolgorde van de elementen op de pagina, en zet het geselecteerde element op de voorgrond.

In de Selectiewerkbalk, kunt u een element selecteren en op de pijl omhoog klikken. Dit verplaatst het element naar achter in de weergavevolgorde.