Elementeigenschappen

 

Dialoogvensters Eigenschappen

 

image\ebx_-849133866.gif Maakt het mogelijk om de eigenschappen van de geselecteerde elementen één voor één te wijzigen door een specifiek dialoogvenster eigenschappen te openen.

 

Eigenschapraster

 

Geplaatst op de selectiewerkbalk, maakt het tabblad Elementen het mogelijk om gemakkelijk de eigenschappen van geselecteerde elementen te wijzigen. Wanneer verschillende elementen geselecteerd zijn, geeft het tabblad Elementen hun gemeenschappelijke eigenschappen weer. Indien u één eigenschap wijzigt van een element dat toebehoort aan een groep of een selectie van verschillende elementen, zal deze wijziging een effect hebben op al de andere geselecteerde elementen.

 

image\ebx_-28421536.gif Geeft de eigenschappen per functionele groep weer: Elementen, koppelingen, opties, enz.

image\ebx_1714522766.gif Geeft de eigenschappen in alfabetische volgorde weer: Actie, bibliotheek, compressie, enz.