Elementenselectie

 

U moet in de modus Bewerken zijn om elementen op de pagina te selecteren. U kunt meer dan één element selecteren via:

 

Met behulp van de "elastische selectie" kunt u alle elementen selecteren die u omvat met de rechthoek. Om een rechthoek te tekenen, druk op de linkermuisknop en houd deze ingedrukt terwijl u deze beweegt.

 

Wanneer u klikt op een element in de lijst van elementen, wordt het overeenkomstige element op de pagina omgeven door een grijs kader. U kunt dit kader dan verplaatsen en positioneren waar u wilt op de pagina.

 

Als u daarentegen klik op een element op de pagina, selecteert u het ook in het tabblad elementen in de selectiewerkbalk.

 

Wanneer u verschillende elementen selecteert, wordt een grijs kader weergegeven dat alle elementen omvat. U kunt dit kader dan verplaatsen en positioneren waar u wilt op de pagina.

Het is mogelijk om de geselecteerde elementen te verwijderen met de toets Verwijderen of met de knop Verwijderen image\ebx_-2114378034.gif.