Rss, XML, Podcast (Pro-Versie)

 

Deze tool is beschikbaar als een zelfstandig programma met de Pro-versie. Deze editor wordt gebruikt om .xml-bestanden te bouwen die conform zijn aan de RSS 2 standaard. Deze bestanden hebben twee hoofddoeleinden:

 

RSS-feed

 

Dit type bestand maakt het bezoekers die hun adres toevoegen aan een RSS aggregator mogelijk om automatisch te worden verwittigd wanneer de blog of website die vermeld staat in het RSS-bestand bijgewerkt wordt.


Podcast

 

Om een Podcast te creëren, moet men het adres van een geluidsbestand (mp3) of videobestand (mp4) invoegen in het veld "Bijlage/Podcast" van het tabblad invoeren.

 

Merk op dat de zelfstandige RSS editor gevonden kan worden in de programmagroep Web Creator van het startmenu van Windows. Het is daarom mogelijk om een Podcast te creëren en te uploaden, onafhankelijk van een website.