Tabblad Elementen

 

Op het tabblad Elementen op de werkbalk Selectie, verschijnt de lijst van elementen in de modus Bewerken. De volgorde van de elementen vertegenwoordigt de volgorde waarin de elementen worden weergegeven op de pagina terwijl de pagina aan het downloaden is.

Het is mogelijk om de volgorde te wijzigen door een element te selecteren en vervolgens op de pijlen aan de rechterkant te klikken om het omhoog of omlaag te schuiven in de lijst.

Klik eenmaal om een element te selecteren.

 

 

 

 

Dubbelklik op een element om zijn dialoogvenster eigenschappen te openen.

 

De eigenschappen van één of meer elementen kunnen worden gezien in het onderste deel van het tabblad.

 

image\ebx_792319416.gif Geeft de eigenschappen in alfabetische volgorde weer.

image\ebx_-1437703857.gif Geeft de eigenschappen per groep weer.