Tabblad Sjabloonkleuren

 

Het tabblad Sjabloonkleuren op de selectiewerkbalk maakt het mogelijk om snel de hoofdkleuren van de volledige website te wijzigen. Deze sjabloonkleuren zijn gemeenschappelijk voor alle pagina's van een project. Zo kunt u de website aanpassen aan de bedrijfskleuren door deze te personaliseren.

Het is mogelijk om de kleuren voor een enkele pagina te wijzigen. Het is ook mogelijk om de sjablonen aan te passen door bepaalde kleuren te wijzigen.

 

De kleuren wijzigen van alle pagina's van een site

U kunt deze functie gebruiken met de sjablonen geleverd door Web Creator. Om deze sjablonen te openen, klik op Bestand/Nieuw/Nieuw project. Het venster Nieuw project wordt weergegeven. Kies in dit venster een sjabloon. Klik op OK.

Om de kleuren van alle pagina's in het project te wijzigen, klik in de selectiewerkbalk op het tabblad Sjabloonkleuren. In het venster Stijl, klik op de lijst en kies een andere set kleuren. De wijziging is onmiddellijk. Ze wordt toegepast op alle pagina's van het model naarmate ze geladen worden voor bewerking.

 

 

De kleuren van de website aanpassen

Om de website aan te passen aan de kleuren van uw bedrijf, creëer uw eigen kleurenpalet. In de selectiewerkbalk, klik op het tabblad Sjabloonkleuren. Klik in de zone Bestand op de knop Paletbeheer image\ebx_-190454640.gif Het venster Paletselectie wordt weergegeven.

Klik op de knop Nieuw palet om een nieuw kleurenpalet te maken. Geef het een naam. Selecteer het vervolgens en klik op de knop OK.

Terug in de selectiewerkbalk, in het tabblad Sjabloonkleur, kunt u de primaire, secundaire en andere kleuren van uw aangepast palet wijzigen. Klik op de naam van elke kleur die u wilt wijzigen. Klik bijvoorbeeld op de Primaire kleur. Het kleurenvenster image\ebx_-1533790785.gif wordt weergegeven. Selecteer een:

 

Stijl: Het is mogelijk om het kleurenpalet van een sjabloon te wijzigen door een palet uit de lijst te kiezen. Het kan enkele seconden duren voor alle nieuwe kleuren worden toegepast.

Het is ook mogelijk om elke individuele kleur te wijzigen. Klik rechts. Het kleurenvenster en de kleurenkiezer worden weergegeven zodat u een kleur ergens op het scherm kunt ophalen. Deze functie is erg nuttig om uw site te harmoniseren met uw bedrijfskleuren.

 

Bestanden: image\ebx_-190454640.gif Via het paletselectiebeheer, kunt u de gecreëerde kleurenpaletten beheren. Bovendien kunt u de transparantie voor elke kleur wijzigen. Klik op het pictogram uitvouwen image\ebx_-1291218906.gif voor de naam van elke kleur en geef dan de waarde van de transparantie op.