Menu's (vorige versie)

 

Om een menu in te voegen en te maken, klik op:

 

Het venster Menu-eigenschappen wordt weergegeven. Klik op de knop Toevoegen image\ebx_-53844682.gif en typ de naam van het menu dat u wilt maken. De menunaam wordt weergegeven in de zone Items. Merk op dat zijn eigenschappen worden weergegeven aan de rechterkant wanneer u die selecteert. Herhaal voor elk menu en submenu dat u creëert.

Om een menu te verwijderen uit de zone Item, selecteer het en klik op de knop Verwijderen image\ebx_1841282543.gif.

 

Submenu creëren

Om submenu's te creëren, moet u eerst het menu-item definiëren en vervolgens zijn relatie tot het menu definiëren. Om de menu-items die u hebt gemaakt te transformeren in submenu's, selecteer het menu dat u om wilt vormen tot een submenu. Gebruik de pijlknoppen image\ebx_597119494.gif om het onder zijn menu te plaatsen. Klik vervolgens op de pijl rechts image\ebx_-977197576.gif om het menu één niveau naar rechts te verschuiven en het een submenu te maken van het menu dat er net boven staat.

Herhaal voor alle andere submenu's die u wilt maken.

 

Koppelingen en acties maken

Nog altijd in het venster Menu-eigenschappen, selecteer een menu of submenu. Zijn eigenschappen worden weergegeven aan de rechterkant in een Eigenschappenvenster.