Menumaker (Pro)

 

Met deze nieuwe functie kunt u gemakkelijk horizontale en verticale menu's en submenu's maken. Er zijn twintig aanpasbare menusjablonen ingesloten, en geavanceerde gebruikers kunnen hun eigen menustijlen maken.

 

Tabblad Menu:

 

Als u een menu wilt maken, kiest u eerst een visuele stijl voor het menu. Vervolgens voegt u items toe om een verticaal of een horizontaal hoofdmenu en vervolgens een submenu te maken.

 

Klik op de miniatuur in de lijst met menusjablonen om een menustijl te kiezen. Het menu wordt automatisch aangepast aan het kleurenpalet van het project.

 

Klik op het pictogram Bewerken als u een eigen menustijl wilt maken. Hiermee opent u de menustijlmaker.

 

Een menu maken door items toe te voegen:

 

Klik op het grijze vakje 'Nieuw' om het eerste item aan het menu (MenuItem1) toe te voegen. Het geselecteerde item wordt rood om aan te geven dat het item wordt bewerkt. Typ in het gebied 'Itemeigenschappen' de tekst die voor dat item moet worden weergegeven.

Als u een koppeling wilt maken, klikt u op het pictogram Bewerken om het eigenschappenvak 'Koppelingopties' te openen.

Als u een horizontaal menu wilt maken, voegt u items rechts van het eerste item toe. Voor een verticaal menu voegt u ze onder het eerste item toe. Voeg een titel en een koppeling voor elk item toe wanneer u de items toevoegt.

 

Als u een submenu wilt maken, voegt u de items loodrecht op het hoofdmenu toe. Het submenu wordt in de weergavemodus weergegeven wanneer u in het hoofdmenu op het item klikt waartoe het submenu behoort of wanneer u de muis eroverheen beweegt.