Galerie

 

Met de functie Galerie kunt u snel een galerie maken op basis van een lijst met afbeeldingen. Kies de modus voor de beginweergave: mozaïek of diapresentatie.

 

In de mozaïekmodus worden automatisch miniaturen van de originelen gegenereerd en in een lijst geordend. De gebruiker kan een gewenste afbeelding vergroten door op de miniatuur te klikken, en weer naar de mozaïekmodus terugkeren door op het mozaïekpictogram in de navigatierand te klikken.

 

In de diapresentatiemodus worden de afbeeldingen met een door u ingestelde wachttijd een voor een weergegeven. De wachttijd moet lang genoeg zijn om de afbeelding in de browser te kunnen laden. Deze tijd is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen en de snelheid van de internetverbinding van de gebruiker.

 

Met de navigatierand kan de gebruiker tussen de modi schakelen en de snelheid wijzigen. U kunt ervoor kiezen om de navigatierand niet weer te geven, bijvoorbeeld als u een diapresentatie in een banner wilt weergeven. In dat geval kan de gebruiker niet tussen de modi schakelen of de snelheid instellen. Zorg er dus voor dat u het resultaat met verschillende configuraties test.

 

Als u afbeelding aan de galerie wilt toevoegen, klikt u op de map om de afbeeldingsbestanden te kiezen die u wilt toevoegen. U kunt meerdere bestanden tegelijk toevoegen door tijdens het klikken CTRL of SHIFT ingedrukt te houden en op Openen te klikken.

 

Afbeeldingsgrootte:

 

Behoud de oorspronkelijke afbeeldingsgrootte of verander de grootte van alle afmetingen in hetzelfde formaat (3 opties).

Waarschuwing: Als u een afbeelding groter probeert te maken dan de oorspronkelijke grootte van de afbeelding, wordt de afbeelding mogelijk vervormd.

 

Controleer het resultaat in de weergavemodus. Omdat het lang kan duren voordat afbeeldingen op een pagina zijn geladen, wordt u geadviseerd het kleinst mogelijk formaat te gebruiken dat het gewenste visuele resultaat geeft.

 

U kunt afbeeldingen uit de lijst verwijderen of deze verplaatsen met behulp van de pijlen aan de rechterkant. De afbeeldingen worden weergegeven in de volgorde waarin ze in de lijst voorkomen.

 

De beschrijving van de afbeelding bestaat standaard uit de naam van het bestand, maar u kunt ook een eigen beschrijving invoeren. U kunt ook overgangseffecten op de afbeeldingen toepassen.

 

De achtergrond van de galerie is transparant. U kunt een vak achter de galerie plaatsen als u de galerie wilt scheiden van de rest van de pagina-inhoud. Probeer een lichte kleur te gebruiken om de leesbaarheid van de navigatiebalk te verbeteren, met name tegen een donkere achtergrond.

 

U kunt de afmetingen van de gehele galerij veranderen. Afbeeldingen worden verkleind of vergroot als u ze bij de zijden of hoeken sleept. Controleer of de afbeeldingen niet worden vervormd. Er wordt een schuifbalk in de lijst met miniaturen weergegeven als de galerie niet breed genoeg is om alle miniaturen weer te geven.