Formuliervelden

 

Een formulier kan alle soorten gegevens bevatten. Deze optie wordt gebruikt om gegevensvelden te definiëren en ze aan een formulier te koppelen. U moet minstens één formulier definiëren voor u een veld kunt creëren.

 

Instellingen

 

Formuliernaam: Koppel de velden aan één van de formulieren.

 

Naam variabele: Voor elk veld, specificeer een naam voor een variabel om deze te koppelen aan de inhoud van het door de bezoeker ingevuld veld.

 

Standaard ingeschakeld: Deze optie geeft het veld weer in het grijs op de pagina, maar ze kan niet worden gebruikt. Het is mogelijk ze actief te maken beginnende van een ander element met de zin Gebeurtenis/Actie of programmeren.

 

Type invoer

De verschillende veldcategorieën zijn:

 

Invoertekst

Enkele lijn

 

Meerdere regels

 

 

Wachtwoord

Dit type veld lijkt veel op een gewone, behalve dat ronde stippen worden weergegeven op de plaats waar de gebruiker zijn of haar wachtwoord invoert. Voor het gebruik van deze gegevens (validering, voorwaardelijke koppelingen enzovoort) is enige programmering vereist.

 

Keuzevakje

Waarde: De waarde van dit vak zal gezonden worden indien dit vak geselecteerd wordt tijdens het verzenden van het formulier.

Opmerking: Om een lijst van onderling exclusieve knoppen (d.w.z. slechts één kan worden geselecteerd) te creëren, moet een enkele variabelenaam worden gebruikt voor alle betrokken knoppen. De verzonden gegevens zullen eruit zien als "variabel=waarde".

 

Selectievakje

Waarde: De waarde van het selectievakje zal worden gezonden indien dit selectievakje is geselecteerd. Dit is niet de beschrijving van het item dat afzonderlijk moet worden gecreëerd als een tekstelement.

 

Lijst:

Geeft een lijst weer.

Initiële waarde: Voeg items toe aan de lijst met het pictogram Toevoegen image\ebx_1567198917.gif, dat een dialoogvenster weergeeft om de lijst te maken. Met de andere pictogrammen kunt u geselecteerde items in de lijst wissen, wijzigen of verplaatsen.

De optie Meerdere selecties toestaan maakt het u mogelijk om meer dan één item in de lijst te kiezen. Het is ook mogelijk om een deel van de lijst te kiezen en het is mogelijk om deze vertikaal te schuiven.

 

Menu naar beneden schuiven

Via deze methode wordt een lijn weergegeven waarop het eerste item staat. Een pijl aan de rechterkant doet een schuiflijst naar onder verschijnen waaruit de gebruiker kan selecteren.

Initiële waarde: Voeg items toe aan de lijst met het pictogram Toevoegen image\ebx_1567198917.gif, dat een dialoogvenster weergeeft om de lijst te maken. Met de andere pictogrammen kunt u geselecteerde items in de lijst wissen, wijzigen of verplaatsen.

 

Verborgen

Zoals de naam impliceert, is met deze optie ingeschakeld, het veld niet zichtbaar op de pagina. Maar zijn waarde wordt samen met de andere gezonden, zoals de pagina of originele site van het formulier enz.

 

Knop Verzenden of Opnieuw instellen

Voeg een knop toe om het formulier te verzenden. Het is ook mogelijk om een knop te maken om Opnieuw in te stellen om de gegevens die in het formulier werden ingevoerd te wissen en terug een leeg formulier te krijgen. Deze knop zal grijs zijn.

U kunt natuurlijk uw eigen knoppen maken en de zin Gebeurtenis/Actie gebruiken om een koppeling in te stellen naar de functies verzenden of opnieuw instellen die beschikbaar zijn voor formulieren.