Kleurkiezer

 

Via de kleurkiezer kunt u een specifieke kleur selecteren. Deze functie is nuttig, bijvoorbeeld, om een knop te maken met een kleur die identiek is of perfect gecoördineerd is met elementen die al op een pagina ingevoegd zijn ( zoals een logo). Om deze tool te openen, plaats de cursor buiten het Kleurenvenster. De cursor wordt een kleurenkiezer.

Klik met de linkermuisknop op de gewenste kleur. Web Creator analyseert de kleur en geeft deze weer in het kleurenvenster.

U kunt deze aangepaste kleur opnieuw gebruiken door Opslaan als een aangepaste kleur te gebruiken zoals aangegeven hieronder.