Acties

 

Via dit tabblad is het mogelijk, zonder iets te moeten programmeren, om acties te definiëren die door de surfer zullen worden veroorzaakt.

 

Knopinfo 

Knopinfo is een tekst in een klein zelfaanpassend venster die verschijnt wanneer de cursor over een specifiek gebied of element schuift op de pagina. De knopinfo verdwijnt automatisch wanneer de cursor het actieve gebied verlaat. Deze wordt vaak gebruikt om een element te identificeren of de gebruiker te waarschuwen voor een aanstaande actie, zoals op de eerste twee menu's van Voorbeeld.

Aanwijseffect

Deze optie gelijkt op de vorige behalve dat elk element zichtbaar kan worden of kan wijzigen wanneer de muisaanwijzer erover beweegt. De lijst in het dialoogvenster toont alle beschikbare elementen die een optie aanwijseffect geactiveerd kunnen hebben.

 

Gebeurtenis/actie

Deze optie biedt nóg meer mogelijkheden dan de rollover-optie. Hier kunt u voor een element niet alleen de rollover-gebeurtenis selecteren om een actie te activeren, maar elke willekeurige andere gebeurtenis.

 

In plaats van alleen andere elementen weer te geven, kunt u voor een element elke willekeurige gebeurtenis kiezen. Om deze acties op een pagina in te nemen, hoeft u alleen de voorgestelde zin te voltooien. De software stelt u alleen de mogelijkheden voor die relevant zijn voor het geselecteerde element. Deze functie is zeer krachtig en kan ondermeer worden gebruikt om menu's te maken.

Voor meer informatie, zie Gebeurtenissen/acties ontdekken